O nama

N

a osnovu našeg višegodišnjeg iskustva, shvatili smo da postoji velika želja mladih za sticanjem znanja. Najveći broj čine oni koji žele da utvrde i prošire već stečena znanja, kako bi upisali izabrane fakultete i srednje škole. Veliki je broj i onih koji žele da dobiju što bolju ocenu u školi, a iz godine u godinu se povećava i broj učenika koji hoće da dostignu najviši nivo znanja, da se takmiče, da pobeđuju i da upisuju najbolje svetske univerzitete.

Osećajući sve njihove potrebe i želje, razvili smo programe po kojima pripremamo učenike i godinama unazad
ostvarujemo vrhunske rezultate. 

Naši predavači

N

aš tim čine najbolji profesori beogradskih gimnazija, kao i studenti ETF-a i PMF-a, osvajači medalja na Međunarodnim olimpijadama. Osim pružanja veoma kvalitetnog podučavanja, naši predavači imaju za cilj da mlade usmere ka jedinom pravom putu – PUTU STICANJA ZNANJA!
Gostujući predavači su studenti sa Univerziteta Oksford i Kembridž. Svoja iskustva vezana za pripreme za studiranje, za polaganje prijemnog ispita, kao i iskustva vezana za život i način studiranja na najboljim svetskim univerzitetima podeliće sa našim zainteresovanim polaznicima.

Način rada

N astava u okviru Centra „Hoću da znam“ se održava u malim grupama ili individualno. Radi se po već osmišljenim programima koji pokrivaju određeni kurs. Za većinu kurseva nastava se održava jednom nedeljno u vidu dvočasa, a prema kalendaru rada za osnovne i srednje škole koji je objavljen na sajtu Ministarstva prosvete.
Cena se formira za ceo kurs. Plaćanje se vrši u 6 jednakih rata.
Individualni časovi se održavaju u dogovoru sa profesorom, a broj časova i intenzitet rada zavise od potreba učenika. Individualni časovi se naplaćuju po održanom dvočasu.

Saradnja sa roditeljima

S aradnji sa roditeljima posvećujemo posebnu pažnju. Roditelji redovno dobijaju izveštaje, kroz koje u svakom trenutku mogu biti informisani o radu deteta, kao i zapažanja profesora i eventualne preporuke.