Programi za osnovce

Za učenike od I do IV razreda organizujemo:

Matematičko-informatički kurs
Fond od 60 časova (30 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 42 000 din.

Matematički kurs
Fond od 50 časova (25 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 35 000 din.

Informatički kurs
Fond od 50 časova (25 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 35 000 din.

Na časovima matematike učenici se pripremaju za takmičenja, koja organizuju MD „Аrhimedes“ i DMS.

Pripremna nastava za polaganje mature

P

ripremna nastava za polaganje mature počinje krajem oktobra i izvodi se vikendom u malim grupama. Nastavu organizujemo u saradnji sa profesorima Osnovnih škola, uz čije višegodišnje iskustvo, posvećenost i individualni pristup ostvarujemo sjajne rezultate. Za vreme trajanja kursa učenici dobijaju domaće zadatke kako bi mogli da utvrde predjeno gradivo. Takođe, predviđene su i povremene provere znanja u vidu probnih testova.

page_srednjoskolci_m

Matematika
Fond od 40 časova (20 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 32 000 din.

page_osnovci_s

Srpski
Fond od 40 časova (20 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 32 000 din.

Učenici koji se opredele za dva ili tri kursa ostvaruju pravo na popust.

Izborni predmet
Fond od 40 časova (20 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 32 000 din.

Pripremna nastava za upis u Matematičku gimnaziju

N

astava obuhvata pripreme za upis u VII, odnosno I razred Matematičke gimnazije i izvodi je dugogodišnji profesor Matematičke gimnazije, Nenad Lazarević. Njegovo iskustvo i jedinstven pristup u radu sa decom doprinosi podizanju intelektualnih sposobnosti i samopouzdanja đaka, a samim tim i ostvarivanju vrhunskih rezultata.

page_srednjoskolci_m

Matematika
Fond od 60 časova (30 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 60 000 din.

Kursevi

U okviru programa za utvrđivanje ili proširivanje školskog znanja,
učenicima možemo da ponudimo Standardni i Takmičarski kurs.

Standardni kurs

Kurs je prilagođen nastavnom planu i programu razreda koji učenik pohađa. Namenjen je učenicima koji žele da utvrde ili prošire svoje znanje. U okviru Standardnog kursa nastavu organizujemo u malim grupama ili individualno. Individualni časovi se održavaju u dogovoru sa profesorom, a broj časova i intenzitet rada zavise od potreba učenika.

page_srednjoskolci_m

Matematika
Fond od 50 časova (25 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 40 000 din.

page_srednjoskolci_f

Fizika
Fond od 50 časova (25 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 40 000 din.

page_srednjoskolci_i

Informatika
Fond od 50 časova (25 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 40 000 din.

Takmičarski kurs

Kurs je predviđen za učenike koji žele da dostignu najviši nivo znanja i da učestvuju i osvajaju nagrade na takmičenjima. U prva tri meseca nastava se izvodi jednom nedeljno. U drugom polugodištu pripreme su intenzivnije i po potrebi se, pred samo takmičenje, održavaju i više puta nedeljno. Ovakav rad omogućava učenicima da se pripreme za određeni nivo takmičenja (opštinski, gradski, državni). Nastava se odvija u malim grupama.

page_srednjoskolci_m

Matematika
Cena za dvočas u grupi iznosi 2 000 din.

page_srednjoskolci_f

Fizika
Cena za dvočas u grupi iznosi 2 000 din.

page_srednjoskolci_i

Informatika
Cena za dvočas u grupi iznosi 2 000 din.