Programi za srednjoškolce

Pripremna nastava za upis na fakultete

P

ripremna nastava iz matematike i fizike za upis na fakultete (ETF, FON, Matematički fakultet, Fizički fakultet, Građevinski fakultet, Mašinski fakultet) izvodi se uglavnom subotom ili nedeljom. Nastava se odvija u malim grupama. Za vreme trajanja kursa učenici dobijaju domaće zadatke, kako bi mogli da utvrde pređeno gradivo. Takođe, predviđene su i povremene provere znanja u vidu probnih testova.

page_srednjoskolci_m

Matematika
Fond od 60 časova (30 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 60 000 din.

page_srednjoskolci_f

Fizika
Fond od 50 časova (25 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 50 000 din.

Kursevi

U

okviru Programa za utvrđivanje i proširivanje školskog znanja učenicima
možemo da ponudimo Standardni i Takmičarski kurs.

Standardni kurs

Kurs je prilagođen nastavnom planu i programu razreda koji učenik pohađa. Namenjen je učenicima koji žele da utvrde ili prošire svoje znanje. U okviru Standardnog kursa nastavu organizujemo u malim grupama ili individualno. Individualni časovi se održavaju u dogovoru sa profesorom, a broj časova i intenzitet rada zavise od potreba učenika.

page_srednjoskolci_m

Matematika
Fond od 50 časova (25 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 50 000 din.

page_srednjoskolci_f

Fizika
Fond od 50 časova (25 x 2)
Cena za ceo kurs iznosi 50 000 din.

page_srednjoskolci_i

Takmičarski kurs

Ovaj kurs je predviđen za učenike koji žele da dostignu najviši nivo znanja i da učestvuju i osvajaju nagrade na takmičenjima u organizaciji Društva matematičara Srbije i Društva fizičara Srbije. U prva tri meseca nastava se izvodi jednom nedeljno. U drugom polugodištu pripreme su intenzivnije i po potrebi se, pred samo takmičenje, održavaju i više puta nedeljno. Ovakav rad omogućava učenicima da se pripreme za određeni nivo takmičenja (opštinski, gradski, državni).

page_srednjoskolci_m

Matematika
Cena za dvočas u grupi iznosi 2 500 din.

page_srednjoskolci_f

Fizika
Cena za dvočas u grupi iznosi 2 500 din.

page_srednjoskolci_i