Besplatna škola informatike i programiranja

Kurs obuhvata šest dvočasa. Časovi se održavaju 1 put nedeljno.

Početni nivo:

Za one koji žele da nauče da pravilno koriste kompjuter, pre upuštanja u programiranje. Obuhvata uvod o kompjuterima i njihovom korišćenju u osnovnim programima korisnim za svakodnevni rad.

Plan rada:

 • Šta je kompjuter, OS, osnovni delovi, svrha. Šta su programi. Start – aplikacije, snalaženje (Calculator, Games, Notepad…)
 • Word (pisanje i editovanje teksta, ubacivanje slika, boja, margina, štampanje) i Excel (najosnovnije, pravljenje i editovanje tabele)
 • PowerPoint (pravljenje i editovanje prezentacije, slide-ovi, ubacivanje slike, zvuka, animacije)
 • Paint (crtanje, svi alati, izmena postojeće slike)
 • Internet (uvod, pretraživači, bezbedno surfovanje, komunikacija) / Mail (kreiranje maila npr. na Gmail-u, slanje poruke, teksta, fajlova uz obnovu prethodnog)
 • Uvod u programiranje

Srednji nivo:

Za one koji žele da nauče osnove programiranja u višem programskom jeziku C, uz mogućnost za kasniju nadogradnju. Nije potrebno prethodno znanje programiranja.

Plan rada:

 • Uvod u više programske jezike, jezik C i njegovo okruženje Visual Studio. Sintaksa jezika C, naredbe I/O, HelloWorld program
 • Tipovi podataka, promenljive, operatori, prioriteti
 • Naredbe uslovnog grananja
 • Naredbe ponavljanja, tj. ciklusa
 • Složeni tip podataka – niz i operacije sa njim
 • Obnova svega naučenog u pravljenju mini igre i projekata

Napredni nivo:

Za one koji žele da nauče osnove objektno – orijentisanog programiranja u programskom jeziku C# i prošire školsko znanje. Poželjno je prethodno znanje nekog programskog jezika (Pascal, C) ili generalno programerskog načina razmišljanja.

Plan rada:

 • Uvod u objektno – orijentisano programiranje, jezik C# i okruženje Visual Studio. Objekti, metode, događaji, korišćenje boja i vremena
 • Crtanje osnovnih oblika, objekti Pen, SolidBrush, osobine i rad sa njima
 • Crtanje napredno, koordinantni sistem, koordinate
 • Pokretanje slika i objekata
 • Klase i rad sa njima
 • Obnova svega naučenog u pravljenju mini igrica