Pripremna nastava za studije u inostranstvu

Centar za pripreme “Hoću da znam” u saradnji sa profesorima Matematičke gimnazije, organizuje pripremnu nastavu iz matematike i fizike za diplomske i postdiplomske studije u inostranstvu. Matematika i fizika su sastavni delovi prijemnih ispita za većinu univerziteta u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama i polažu se u okviru sledećih testova:
  • SAT (Scholastic Assessment Test) – prijemni ispit koji se najčešće koristi na univerzitetima u Sjedinjenim Američkim Državama prilikom upisa na diplomske studije.
  • ACT (American College Test) – standardizovani test, manje zastupljen od SAT, ali ga prihvataju sve škole i fakulteti u Sjedinjenim Američkim Državama.
  • MAT (Maths Admissions Test) – koristi se kao prijemni ispit za upis na studije matematike, matematike i statistike, matematike i filozofije, i računarske nauke na Univerzitetu Oxford.
  • PAT (Physics Aptitude Test) – ispit koji se polaže za upis osnovnih studija fizike ili fizike i filozofije na Univerzitetu Oxford.
  • GMAT (Graduate Management Admission Test) – koristi se kao prijemni ispit na MBA programe (Masters of Business Administration), kao i za upis na mnoge međunarodne diplomske i postdiplomske programe studija.
  • GRE (Graduate Record Exam) – standardizovani test koji je obavezan za upis na većinu fakulteta širom sveta.

Pripremna nastava se organizuje u malim grupama ili individualno.